HÖSTNÄS

svarade 1540 för 2 1/2 skattmark. Av byns fyra bönder skattade en för en hel, de andra för var sin halva skattmark. Stångtalet år 1570 visar en förändrad proportion: av 11 1/2 stång har den största gården 4 1/2, den näststörsta 2 1/2, de övriga vardera 2 1/4 stång. Sölvskatteregistret 1571 upptar blott tre hemman i byn, och även av dem är ett bortlämnat i 1592 års matskottslängd, tydligen ödeblivit. Som upptaget av öde anges 1601 Per Anderssons hemman, omfattande 3/5 av byns skattmarker och hälften av stångtalet. Snart faller ånyo ett hemman i ödesmål, möjligen detsamma, och före 1600-talets mitt har Höstnäs slutligt endast två hemman. Skatte- och stångtalens förskjutningar under seklets början var följande:

År 1601: 2 1/2 skattmk, 12 1/2 stång

Tomas Andersson 3 7/12 stänger

Simon Andersson 2 1/2 stång

Per Andersson 6 1/4 stång

År 1623: 2 13/20 sk:mk, 13 1/4 stång

Erik Tomasson 5 3/4 stänger

Markus Andersson 2 1/2 stång

Jören Andersson 5 stänger, öde

Med en viss osäkerhet beträffande hemmanens identitet uppställes följande ägarlängd för 1500-talet:

(Storgård)

Anders Persson 1551

Anders Olsson 1556-61

Tomas Andersson 1571-1601

Lars Persson 1551-59

Olof Jopsson 1561

Erik Jonsson 1571

Olof Mårtensson 1551-71

Tönne Olsson 1592 (öde 1579-81)

Knut Pålsson 1551-52

Abram Olsson 1556-58

Matts Jonsson 1559

Matts Knutsson 1561 (öde 1579-81)

Från 1600-talets början blir ägarföljden mera säker:

Storgård

Tomas Andersson 1571-1601

Erik Tomasson 1623

Hindrid Ersson 1645-56

Bland hans husfolk 1656 brodern Matts, troligen identisk med följande.

Matts Ersson 1666, med hustru Anna

Hustru Anna Mor 1668-81. Hon har 1672 i gården sonen Hindrik, 1676 i gården sonen Anders och en Erik Eriksson, men är 1680-81 utan manshjälp. Hemmanet faller i ödesmål, upptages 1684 av

Jören Clemetsson, som begärde jämkning av jorden i byn och uppsade en länge under hemmanet brukad utbysjord i Kjulböle.

Tomas Jörensson 1687-93, åtnjöt frihetsår 1687.

Blev militieboställe 16 , innehades 1706 av regementspastorn Petter Fogelberg, beboddes av dennes hustru Karin.

Landbonde: Johan Hansson 1706-12 (före honom Jacob Eskilsson)

Lillgård

Markus Andersson 1623

Erik Markusson 1645-50

Henrik Simonsson 1656

Margareta, Henriks änka, 1666-68, har 1668 i gården 7 mantalsskrivna personer, varibland en ryttare Måns.

1672 saknas Lillgård i mantalslängden.

Sigfrid Tomasson 1676-93

Tomas Sigfridsson 1706

Anders Olsson 1712-19

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.