Formulär för bokbeställning
Jag beställer
Skriv siffran 2 med bokstäver:
Snappertuna formninnesförening har också en facebooksida 

Sommarens program 2024


Lördag 8.6 Forngårdsdagen kl. 11–16

Den traditionella Forngårdsdagen firas lördagen den 8.6.2024 kl. 11-16 på Forngårdens museum i Snappertuna.

Mellan kl. 11-14 kan man bekanta sig med bl.a. arbetsvisningar av smed, och skomakare, men på plats finns även lokala hantverkare som säljer sina produkter, bl.a. lokala Malmbacka.
Snappertuna Fornminnesförening finns på plats med kafé och bokförsäljning.

 

Lördag 13.7 Föreningens sommarutfärd till Hangö. Mer info kommer snart!

 

Lördag 3.8 Snappertunadagen kl. 12–15
 

 

Snappertuna fornminnesförening håller årsmöte lö 16.3.2024

Snappertuna fornminnesförenings håller årsmöte lördagen den 16 mars 2024 kl. 14.00 i församlingshemmet, Snappertuna kyrkväg 91.

Stadgeenliga ärenden behandlas. Möteshandlingarna delas ut eller presenteras på plats men kan också beställas i förväg.

Efter mötet berättar Sven Stenlund om sin nya bok om Ekenäs skärgård. Man kan även köpa boken på plats för 35 €. Endast kontant betalning. 

Fornminnesföreningen bjuder på kaffe och tilltugg. 

I samband med mötet finns det även möjlighet att köpa böckerna Einar Öhman – Bonde i Forngården, Snablon och Dövlan samt Snappertunas historik del I & II. 

Välkommen!

FÖRELÄSNING: Soldat- och dragontorp i Snappertuna och vem som bodde i dem före 1809

Tid: Lördag 30.9.2023 kl. 14

Plats: Församlingshemmet i Snappertuna (Sockenstugan), Snappertuna Kyrkväg 87

Välkommen med och lyssna på vad Projekt soldattorp har att berätta om soldat- och dragontorpen i Snappertuna och vilka deras invånare var. Både frågor och tips är välkomna!

Kaffe och bulla finns till försäljning under evenemanget.

Projekt soldattorp håller på att kartlägga samtliga soldat-, dragon- och båtsmanstorp i hela
Svenskfinland. Kartläggningen går ut på att hitta torpplatserna var torpen legat eller i vissa
fall fortfarande existerar, samt vem som bodde i dem mellan 1721 och 1809.
För Snappertunas del är både soldaterna och dragonerna utforskade och majoriteten av
torpplatserna kartlagda.

 

Sommarens program 2023


Lö 10.6 Forngårdsdagen kl. 11–16

Temat för evenemanget och årets utställning på Forngården är hantverk och textil.
Fornminnesföreningen säljer böckerna Einar Öhman – Bonde i Forngården, Snablon och
Dövlan samt del II av Snappertunahistoriken. Föreningen har också en del exemplar av
Snappertuna historiken del I. Café Einar håller öppet.

 

Lördag 8.7 Sommarutfärd till Söderlångvik gård, Sagalunds hembygdsmuseum och Björkboda låsmuseum

Anmäl dig senast den 22 juni, mer info i medlemsbrevet (som du kan läsa under fliken dokument).

 

Lö 5.8 Snappertunadagen kl. 12–15
Bokförsäljning och utställning med bilder från föreningens bildsamlingar. Den aktuella versionen av Projekt Skärgårdens platsnamn finns också till påseende.

 

9–10.9 Kolarhelgen på Malmbacka
Föreningen deltar med bokförsäljning.

Fornminnesföreningens årsmöte 11.3.2023

Snappertuna fornminnesförening höll sitt årsmöte lördagen den 11 mars 2023.


Efter mötet höll Magnus Cederlöf ett föredrag med rubriken Ekenäs 475 år.

Vid föreningens årsmöte i mars blev Christer Finne vald till ordförande. Alla styrelsemedelmmar återvaldes och Joakim Högström valdes in i styrelsen på Christer FInnes plats.

Projektet med Skärgårdens platsnamn fortsätter och insamling av bilder till boken pågår. Kontakta gärna föreningen om du har bilder från byarna i Snappertunas skärgård!

Fornminnesföreningens program sommaren 2022

 

Byggnadsvårdsdag på Forngården lör 11.6

I samband med Raseborgs stads Home & Found mässa ordnas en byggnadsvårdsdag på Forngården kl. 11-16. Fornminnesföreningen är på plats och säljer böckerna Einar Öhman – Bonde i Forngården, Snablon och Dövlan samt del II av Snappertunahistoriken.

 

Sommarutfärd till sanatoriet i Pemar och Bjärnå hembygdsmuseum sön 3.7

I år går föreningens sommarutfärd till Sanatoriet i Pemar och Bjärnå hembygdsmuseum. Läs mer om programmet i medlemsbrevet och anmäl dig senast 17.6. (Medlemsbreven finns under fliken dokument.)

 

Snappertunadagen lör 6.8

Liksom tidigare år medverkar föreningen på Snappertunadagen. Vi säljer böcker och uppmärksammar Einar Öhmans 130-års jubileumsår.  

 

Kolarhelgen på Malmbacka 10–11.9

På Malmbacka firas ett försenat 10-årsjubileum i samband med Kolarhelgen. Föreningen deltar med bokförsäljning.

 

Fornminnesföreningens håller årsmöte 26.3.2022

Snappertuna fornminnesförenings håller årsmöte lördagen den 26 mars 2022 kl. 14.00 i Sockenstugan vid Prästgården, Snappertuna kyrkväg 91.

Efter mötet presenterar Raseborgs museums museichef Lassi Patokorpi kort vad som är på gång inom museet och Forngården. Fornminnesföreningen bjuder på kaffe och tilltugg.

I samband med mötet finns det möjlighet att köpa böckerna Einar Öhman – Bonde i Forngården, Snablon och Dövlan samt Snappertunas historik del II.

Välkomna!

Ändringar i sommarens/höstens program 2021

 

Uppdaterad information om vilka evenemang som Snappertuna Fornminnesförening arrangerar eller deltar i sommaren/hösten 2021:

  • Det ordnas tyvärr ingen Forngårdsdag denna sommar. 
  • Föreningens årliga sommarutfärd ordnas 14 juli och i år går den till Fiskars.
  • Snappertunadagen 7.8 INHIBERAD
  • Frontmuséets byavandring 9.9 INHIBERAD

 

Einar Öhman - Bonde i Forngården

 

Fornminnesföreningen har gett ut en biografi om Einar Öhman, föreningens och Forngårdens grundare. Boken är 60 sidor i B6 storlek och författare är Janina Öhman.

Den kan köpas från Karis bok & papper i Karis eller Raseborgs museums museishop i Ekenäs samt under sommaren även på Forngården. Priset är 25 €. 

Den kan även beställas via formuläret i den vänstra balken, då adderas postavgiften till priset.

Snappertunatröjan

Fornminnesföreningen förvaltar Thora Ekströms mönster till de figurer hon använt till Snappertunatröjan. Nedan hittar ni bilder på koftan och figurernas mönster. Det är fritt fram att använda mönstren till er egen produktion. Om någon producerar ett komplett tröjmönster lägger vi gärna upp det vår sida.

 

Fornminnesföreningens årsmöte 25.3.2021

 

Fornminnesföreningens årsmöte år 2021 hölls digitalt via Teams torsdagen den 25 mars.

Vid årsmötet återvaldes alla styrelsemedelmmar förutom Kerstin Österlund. Janina Öhman valdes in i hennes ställe. Som ordförande återvaldes Joakim Högström.

När det gäller föreningens aktiviteter under det kommande året (t.ex. Forngårdsdagen, sommarutfärden och Snappertunadagen) återkommer vi efter hand med mera info om hur/ifall de kan ordnas, beroende på coronaläget och vilka restriktioner som gäller.

Fornminnesföreningens årsmöte 22.3.2020 - INSTÄLLT

 

Snappertuna fornminnesförenings årsmöte är inställt på grund av corona-viruset.

Ny kallelse skickas ut när läget tillåter.

Fornminnesföreningens årsmöte 3.3.2019

Fornminnesföreningen har hållit sitt årsmöte den mars 2019 och ett 30-tal deltagare fick samtidigt höra Martin Petterson berätta vad han kommit fram till i sin avhandling om brevkorrespondensen mellan Raseborg och Reval kring sekelskiftet 1300-1400. 

Martins avhandling finns i sin helhet att läsa på https://helda.helsinki.fi/handle/10138/299644.

 

Under årsmötet blev det återval av alla styrelsemedlemmar, förutom Johan Nyholm som bett om att få avgå. Johan ersätts av Robert Holmström. De återvalda och invalda tackar för förtroendet!

 

Snappertuna fornminnesförenings plats- och ortnamnsbok är nu publicerad och går bland annat att beställas via formuläret nedan. Boken innehåller över 6000 namn på platser, så som gårdar, åkrar, vägar etc. i tidigare Snappertuna kommun. Namnen är numrerade byavis och de flesta av dem är också utsatta på färgkartor. Namnlistan innehåller dessutom korta anekdoter om vissa platser.

 

Boken kostar 35 € men föreningens medlemmar får ett exemplar för ett rabatterat pris på 25 €. Skriv i meddelanderutan om ni vill ha den hemskickad eller om ni vill hämta den från Snappertuna eller Ekenäs. Om boken postas tillkommer postavgfit. Boken kan även köpas från Karis Bok & Papper.

Kontakta föreningens ordförande eller sekretrare om ni har frågor.

Föreläsning om utgrävningarna kring Raseborgs slott, 7.10.2017 kl. 14 på Tunaborg

Sommaren är nu förbi och vi kan med glädje konstatera att vi i år slog deltagarrekord för vår sommarutfärd, mycket tack vare det goda samarbetet med Snappertuna krigsveteraner. Ett fyrtiotal medlemmar samlades i början av juli nere vid det nyrenoverade och nyöppnade frontmuseet i Lappvik.

Även vår utställning på Snappertunadagen har fått väldigt god feedback. Det högaktuella temat ”Snappertuna under 100 år” med både bilder och föremål hade kanske förtjänat att stå framme lite längre än bara en dag, men tyvärr hade vi ju inte möjlighet till det.

På Forngårdsdagen höll vi Café Einar öppet och hjälpte även till med att planera årets utställing Från ax till hålkaka.

Bilder från Snappertunadagen och Forngårdsdagen hittar ni via länken nedan.

Bilder

Innan vi förklarar säsongen avslutad vill vi bjuda in våra medlemmar och allmänheten till en föreläsning på Tunaborg lördagen den 7 oktober kl. 14.00–16.00. Arkeolog och utgrävningsledare Georg Haggrén kommer att berätta om utgrävningarna nere vid Raseborgs slott; såväl om resultaten så här långt samt om framtidsplanerna. Föreläsningen är gratis för alla men Café Einar håller öppet för dagen och säljer kaffe med tilltugg för 5 €.

Föredrag av Tomy Karlsson 13.11.2016

 

Krigsveteranerna har sitt höstmöte söndagen den 13.11 församlingshemmet i Snappertuna. Som föredragshållare har de Tomy Karlsson från Hangö och fornminnesföreningens medlemmar är inbjudna att lyssna. Det börjar med kaffe kl. 13.30 som församlingen bjuder på. Karlsson har skrivit om Hangös historia och kommer att sälja sin bok på plats.

Snappertunadagen 2016

 

Snappertunadagen firades den 6.8.2016 trots dystra väderutsikter på en mestadels solig slottsäng och med ett tusental besökare. Liksom ifjol var Fornminnesföreningens tävling med gamla bilder väldigt populär, även om många tyckte den var i svåraste laget. I år behövde inte lotten avgöra vinnaren eftersom topptrion alla var ensamma på sina resultat. Harriet Högström vann tävlingen med 13 rätt av 15 möjliga och fick därmed ta emot Sven Stenlunds bok om Jussarö som pris. Hedersomnämnanden förtjänar Iris Qvarnström som blev tvåa med 12 rätt och Sture Liljeberg som blev trea med 11 rätt.

Klicka bilden nedan för större bild. De rätta svaren var:

1. Karis (gamla apoteket)
2. Fiskars
3. Snappertuna
4. Ekenäs (Brötesvägen)
5. Pojo
6. Svartå (Gerknäs station)
7. Billnäs
8. Ekenäs landskommun (Jussarö)
9. Fagervik
10. Bromarv
11. Ingå
12. Snappertuna
13. Ekenäs (Metodistkyrkan, riven)
14. Lappvik (Sjömansro)
15. Ekenäs (infarten vid Werners ramfabrik)

 

Utfärd till Björn "Nalle" Lindqvists museum i Skogböle den 7.7.2016

Fornminnesföreningen besökte Nalle Lindqvist på Skogböle station torsdagen den 7.7. Inbjudna var även Snappertuna krigsveteraner och sammanlagt var vi ett gäng på 17 personer som fick bekanta oss med Nalles samling.

Museet håller Nalle uppe på beställing, utan att egentligen idka någon marknadsföring. Han har ett genuint intresse för gamla föremål och historia och de flesta föremålen har han skaffat själv. Till samlingarna hör allt från gamla jordbruksföremål till "kroglivsmemorabilia" från Ekenäs. Det kanske största och mest unika föremålet stöter man på genast när kommer in i museibyggnaden. Det är en djonk som härstammar från Hongkong och som nu står restaurerad tryggt under tak. Utanför finns den gamla miniatyrtågbanan från Stallörsparken i Ekenäs, och den brukar Nalle starta då det kommer yngre besökare. 

Ett stort tack till alla som deltog och till kvällens värd, Nalle!

Klicka här för att se mera  bilder

Forngårdsdagen den 12.6.2016

Årets forngårdsdag gick av stapeln lördagen den 12.6 i soligt och stundtals även varmt väder. Dagen inleddes med en kort andakt som leddes av församlingspastor Ann-Sofi Storbacka och kantor Sofia Lindroos varefter Svante Lindholm förlänades med Finlands svenska hembygdsförbund förtjänstplakett, som beviljats honom för hans många gärningar för hembygden.

Årets utställning på forngården heter Det gröna guldets avverkare och är en låneutställning från Gillesgårdens lantbruks- och hembygdsmuseum i Pojo. Utställningen beskriver skogsarbetets och skogsvårdens utveckling. I anknytning till temat ordnades en vedtravningstävling där de deltagande lagen skulle rada ved i så kallade "mottin". Det blev en jämna tävling mellan Snappertuna fornminnesförening, Folkhälsan i Snappertuna och Hembygdens vänner i Snappertuna. Så jämn att domaren hamnade be publiken om hjäp med att utse en vinnare. Fornminnesföreningen röstades fram till segrare medan de två övriga delade på andra platsen.

Malmbacka sålde kol och förevisade foton från kolarbyn, Nisse Rosenqvist demonstrerade sin pärthyvel och Jonathan Rosenqvist höll smedjan varm. En ny aktör för i årvar var Sixten Öhman som sålde och visade upp sina motorsågstillverkade skulpturer. Fornminnesföreingen sålde kaffe med tillbehör smat grillkorv.

Totalt räknades ca. 150 besökare, vilket arrangörerna är mycket nöjda med.

Vårmöte den 6.3.2016

 

Vid föreningens årsmöte i mars återvaldes styrelsen i sin helhet, inklusive ordförande. Förutom stadgeenliga ärenden behandlades även styrelsens förslag till nya stadgar för föreningen. Årsmötet kunde enhälligt godkänna förslaget och de nya stadgarna finns att läsa på hemsidan under fliken Dokument - http://snappertuna.hembygd.webbhuset.fi/dokument/

Där kan ni också laddar  de senaste medlemsbreven och i kalenderbalken till vänster ser ni sommarens evenemang!

1.Hangö 2.Bromarv 3.Ekenäs 4.Fiskars 5.Tenala 6.Högsand 7.Sjundeå 8.Pojo kby 9.Karis 10.Sällvik 11.Fagervik 12.Snappertuna 13.Ingå 14.Billnäs

Bildtävling på Snappertundagen 2015

Segraren i Fornminnesföreningens tävling vid årets Snappertunadag är Barbara Rosenqvist-Petterson med elva rätt av tolv möjliga. Barbara vann utlottningen mot Anki Österlund, Jan Lindroos, Eva Tallroth och Maria Tallroth-Kämppi, som även de hade 11 rätt i tävlingen. Som pris fick hon boken Till bords med Jean Sibelius av Ritva och Risto Lehmusoksa.

Tävlingen gick ut på att para ihop rätt vykort med rätt ort i Västnyland. Två av vykorten (nummer 6 och 10) var överlopps och hade inget rätt svarsalternativ på svarsblanketten. Rätt svarsrad lyder enligt följande: 1.Hangö 2.Bromarv 3.Ekenäs 4.Fiskars 5.Tenala (6.Högsand) 7.Sjundeå 8.Pojo kby 9.Karis (10.Sällvik) 11.Fagervik 12.Snappertuna 13.Ingå 14.Billnäs

Klicka bilden nedan för att förstora bilderna.

 

Krigsveteranerna besöker Bromarv den 3 juli. Bekanta er med programmet:

Program

Article

Article

Article

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.