Snappertuna fornminnesförening r.f. (3025248-7)

Ordförande
Finne, Christer
finne.christer@gmail.com

Sekreterare
Nyberg, Diana
040-540 2835
nybergdiana@outlook.com

Styrelsemedlemmar

Lindholm, Svante
Högström, Joakim
Holmström, Robert
Nyberg, Johan
Bäckman, Göran
Öhman, Janina
Österlund, Kita

Skattmästare
Liljeberg, Pia
050-331 7877
pia.liljeberg@brev.fi

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.