Snappertuna fornminnesförening r.f. (3025248-7)

Ordförande
Högström, Joakim
040-763 7063
johogstr@hotmail.com


Sekreterare
Nyberg, Diana
040-540 2835
nybergdiana@outlook.com
 

Styrelsemedlemmar

Lindholm, Svante
Finne, Christer
Holmström, Robert
Nyberg, Johan
Bäckman, Göran
Öhman, Janina
Österlund, Kita
 

Skattmästare (utom styrelsen)
Pia, Liljeberg
050-331 7877
pia.liljeberg@brev.fi

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.