Här kan du fylla i ansökan om medlemsskap. Efter att vi tagot emot ansökan postar vi vårt senaste medlemsbrev samt inbetalningsuppgifter för medlemsavgiften. År 2022 är medlemsavgiften 8 euro.
Skriv siffran 10 med bokstäver:
Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.