Snappertuna fornminnesförening

 

Snappertuna fornminnesförening har som mål att skapa intresse för hembygdsvård och naturskydd. Verksamhetsområdet är identiskt med Snappertuna kommuns forna område.

Aktiviteter

Föreningens medlemmar och andra intresserade brukar samlas till korta utflykter, till diskussioner eller för att lyssna på föredrag. Under ”Forneldarnas natt” tänds elden på Kasberget i Rullarsböle dit intreserade klättrar upp. Föreningen har följt med och informerat om arkeologiska utgrävningar ordnat diskussion om vägnamnen och samlats kring kyrkans historia och restaurering.

Historia

Forngården i Snappertuna är resultat av föreningens stora satsning under de första åren. 1948 antogs stadgarna men redan 1947 samlades man till möte för att diskutera om man skulle grunda ett museum eller bygga upp en forngård. Det blev Forngården i Snappertuna som förvaltats av kommunen sedan 1967. Drivkraften för projektet var Einar Öhman , föreningens första ordförande 1947 – 1963 och 1967. Elis Holmberg var ordförande 1964-1966.

Ny start

Föreningens verksamhet stannade av efter det att Forngården byggts upp och kommunen tagit över förvaltningen av den. Men i slutet av 1980-talet blåstes det nytt liv i föreningen. Svante Lindholm, föreningens sekr sedan dess hörde till pådrivarna. Claes-Olof Selenius valdes till ordförande och sedan dess har verksamheten varit i gång med Birger Forsman 1992-1996 och Rolf Wessman sedan 1997 - som ordförande. Antalet medlemmar har sedan nystarten varit drygt 40.

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.