September 2023

Lördag
30.9
14:00

Föreläsning: Soldat- och dragontorp i Snappertuna

Projekt soldattorp berättar om soldat- och dragontorp i Snappertuna och vem som bodde i dem före 1809.
Sockenstugan
Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.