Beställ en adress för gratulation och kondoleans ur professor Clas-Olof Selenius minnesfond. Ur fonden ger vi årligen ett stipendium till en studerande i Ekenäs gymnasium. Adressen kostar 12 euro. Fyll i era uppgifter nedan eller kontakta styrelsordförande så skickar vi hem adressen och räkningen.

Beställning:

Skriv siffran 2 med bokstäver:
Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.