Event calendar

Inga händelser på kommande

Fornminnesföreningens tre senaste ordförande var alla på plats på Forngårdsdagen 2016. Fr. v. Rolf Wessman, Kaj-Mikael Wredlund, Joakim Högström

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.