BREDÄNG

svarade 1540 för 2 skattmarker, fördelade på tre bönder, av vilka två hade 3/4 vardera, den tredje 1/2 skattmark. År 1570 var jorden utjämnad så, att av byns 10 stänger envar hade 3 1/3. Kort därefter slogs två av hemmanen samman, varjämte skattmarkstalet minskades till 1 1/2 men stångtalet höjdes till 14 1/6 (fördelat 4 2/3 och 9 1/2). Så stod talen år 1601, men 1623 var stångtalet ånyo justerat: av 13 1/2 stång hade den ena bonden 4 1/2, den andra 9 stänger.

Bondenamnen:

Jöns Östensson 1541

Erik Jönsson 1549-71

Matts Andersson 1549-71

Anders Mattsson 1592

Lars Andersson 1601

Jöns Markusson 1623-56

Jöran Hendersson 1666-68

Nils Tomasson 1676-81

Hindr. Mattsson 1687-87

H:u Anna änka 1693

(Hindr. Mattsson var måg till Nils Tomasson, vilken till honom 1685 uppdrog bördsrätten, dock med förbehåll att i sin livstid ha "hussbondhe wäldhe".)

Erik Bengtsson 1549-52

Jacob Mårtensson 1556-59

Jacob Persson 1561 (fel?)

Jacob Mårtensson 1562-71

Per Jacobsson 1592-1601

Påval Andersson 1623 möjl. identisk med Jören Linvävare 1650-öde

Lisbeta, Lars Classons h:u 1656

Hans Jöransson 1666-68 1

H:u Kirstin (Hans änka) 1676-81

Matts Ersson (måg) 1687-93

1 Bland "upptagna" 1668 Bredäng Hans Larsson

Hemmanen slås 169 samman som rusthåll. Det innehades 1706 av Didrik Schrey, då bokhållare, senare befallningsman över Raseborgs östra härad, 1712 av hans arvingar. Då (beboddes det av två landbönder?) antecknades det ännu i skatteböckerna som två hemman, nu jämnstora i mantal (3/8), fastän sammanförda under rusthållet.

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.