HARPBACKA eller BISKOPSBACKA,

1540 skrivet Harpparebacka, var då ett enstaka hemman med ett för ett sådant ovanligt högt skattetal, 2 1/2 skattmark, och innehades av en Pelle Persson "med några utbyggars". Utbysmännens jord är år 1570 7 stänger, Per Perssons 4 1/2. Bondenamnet består t.o.m. 1572; möjligt är dock att en generationsväxling därunder har skett. Ännu 1581-82 återkommer det, men då synbarligen som ett "dött" namn, ty hemmanet ligger öde.

Henrik Mattsson är bonde 1592, erlägger smörskatten i pengar, vilket kan bero på att hemmanet är nyupptaget av öde och har otillräcklig boskap.

Jöran Mattsson är bonde 1600-1601, har i sin tur upptagit hemmanet av öde. Från år 1600 uppträder namnet Biskopsbacka omväxlande med Harparbacka. Skattmarkerna är nu minskade till 1 1/2.

Erik i Biskopsbacka anges 1606 likaså som ödesbrukare, troligen identisk med Erik Henriksson, bonde 1609-23. I 1619 års längd över Älvsborgs lösen står han under namnet Biskopsbacka som "utfattig och arm", men en bilaga till samma längd upptar Harparbacka som ödeshemman: "åkren ligger slett ödhe och Engiarne bruka grannarna". Hemmanet ses 1623, med 9 stänger jord, bland dem som under greve Axels tid kommit undan skatten och lagts under stadga (s.), men därom antecknas i kanten att det låg öde 1624 och 1625, ett ödesmål som kan ha fortbestått flera år. Mantalslängden 1634 upptar här en icke namngiven änka med en piga och två 12-åringar, "poicke" och "flicka". - Ödeshemmanet, som måhända var 1500-talets utbysjord, är från 1620-talet försvunnet.

Jöran Eriksson är bonde 1635-54, med hustru Margeta.

Anders Nilsson, 1654 måg hos ovanst. Jöran, bonde 1656 med hustru Anna.

Olof Mattsson, bonde 1662-76; hans hustru Anna är möjligen densamma som ovanst. Anders Nilssons; 1680-81 satt hon som änka, med sönerna Erik och Matts, av vilka Erik kort därpå blev bonde.

Erik Olofsson, den föregåendes son, f. omkr. 1656, bonde 1681-1723, död 1731, begrovs 30/5 i kyrkan. Gift 1:o med Brita, nämnd 1687; 2:o med Anna, nämnd 1693; 3:o senast 1706 med Maria, f. 1677, död trol. omkr. 1740. - En son Jacob blev 1711 bonde på Kila Borgmästars i Karis, efterföljdes där av ättlingar i sju led.

Matts Ersson, den föregåendes son, f. 1700, bonde 1724-83, död 1789; skatteköpte hemmanet 8/9 1766. Gift 1:o innan han mottog hemmanet, med Margareta Henriksdotter, f. 1698; hon saknas i 1751 års mantalslängd, men är troligen den bondhustru i Harparbacka som dog 1756 och 22/8 begrovs i kyrkan; 2:o 1757 med Eva Bertilsdotter, f. 1720 i Jämsä, död 11/4 1808.

Matts Mattsson, den föregåendes son, f. 1760 på Harparbacka, fick 16/10 1783 löfte att efter faderns död tillträda hemmanet mot betingad sytning samt utlösen åt syskonen; bonde 1789-18 ; död 18 . Gift senast 1785 med Maria Johansdotter, bonddotter från Åsenby Eskils, f. där 1765, död 18 .

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.