GLAMSBACKA, även förkortat GLAMS,

utgjorde år 1540 ett enstaka hemman om 5/6 skattmarker. Skattetalet var 1601 minskat till 3/4. Fastän hemmanet förblir enstaka, är dess jord åsatt ett stångtal, 4 stänger, vilket antingen kan utgöra ett spår av tidigare delning mellan brukare eller var avsett att i utmarkerna styrka hemmanets rätt gentemot grannar. Följande innehavare av Glamsbacka är kända:

Henrik Larsson 1540-43

Clas Larsson 1549-57. Sistn. år nämnes jämte honom en Pelle Persson, men endast i tiondelängden, där han står utan avgift.

Birgitta änka erlade 1558 klockareräntan till halvt belopp och var oförmögen att erlägga vissa andra skatter.

Nils Persson 1559-64

Simon Andersson 1566-71

Lasse Jacobsson 1592, 1593-94 oförmögen.

Sigfrid Simonsson 1600-1619

Simon Sigfridsson 1623-56, har 1623 stångtalet minskat till 3, skattmarker som förut 3/4; hustru Malin 1654-56.

Johan Grelsson 1662-69, hustru Elin 1662-68. Öde före 1666, ålagt att skatta 1667.

Arvid Michelsson med hustru Ursula 1672-76.

Hustru Maria Mårtensdotter 1680-81. Vid ting i juni 1684 intygades, att hemmanet länge varit så förlamat att full ränta därav ej utgått, men ej alldeles öde.

Hans Michelsson anmälde vid nyssnämnda ting 1684 borgesmän för ödesfrihet och erhöll sedermera sådan, skyldigkändes att skatta 1688. Hade 1687 hustru Brita, vilken 1693 var skriven som mor på hemmanet.

Anders Hansson, den föregåendes son, bonde 1693, med hustru Margreta, delar hemmanet med Hans Bertilsson, vars hustru heter Brita. Vid indelningen 1696 räknas hemmanet som krono, blir augment under Heimos Lillgård i Karis.

Erik Hansson, bonde 1706, omkommen 1708. Gift 1:o med Margreta, mantalsskriven 1706; 2:o med Brita Eriksdotter, vilken vid hösttinget 1711 klagade över att hon som änka blivit fördriven från hemmanet av sin avlidne mans bror Henrik Hansson; han bebodde det nu jämte hennes styvson Anders Eriksson, och hos dem tillerkändes änkan rätt att framgent ha sin hemvist om hon så ville. Med Erik Hansson hade hon intet barn, men från ett tidigare gifte en dotter, gift med bonden Erik Classon i Baggård som vid det nämnda tinget biträdde svärmodern i käromålet om mannens kvarlåtenskap.

Anders Eriksson, Erik Hanssons nyssnämnda son från första giftet, är - trots tingsuppgiften av 1711 utan farbrodern - 1710-12 skriven som bonde, 1712 jämte "Margreta mor", som kanske är en felskrivning för styvmodern?

Henrik Hansson, den föregåendes ovannämnda farbror, f. 1665, kyrkskrevs 1723 som far till nästföljande bonde, kvar som gammelfar till sin död 1740 (begrovs i kyrkan 2/11). Gift senast 1696 med Lisbeta Sigfridsdotter, f. 1669, d. 1740, begrovs i kyrkan 22/6.

Erik Henriksson, den föregåendes son, f. 1696, i den ryska uppbördslängden 1719 skriven som bonde, men borta 1724, då blott en piga mantalsskrevs här; återkom och behöll hemmanet till sin död 1755, begrovs 27/4 i kyrkan. Gift 1:o 1723-34 med Brita, som är borta 1744, 2:o med (tydligen en annan) Brita, mantalsskriven 1751, är troligen den änka från Glams, som 15/5 1758 begrovs i kyrkan.

Henrik Henriksson, den föregåendes bror, f. 1706, i kyrkboken 1723 skriven som skolelev i Ekenäs; bonde 1761; d. 14/4 1775. Gift 9/10 1733 med Maria Nilsdotter, bonddotter från Magnäs Östergård, f. 1706, d. 1789.

Erik Henriksson, den föregåendes son, f. 1735, bonde 1771-79, död 11/2 1779. Gift 1:o 15/10 1759 med "pigan" (bonddottern?) Carin i Kjulböle, död 1761, begraven 20/9 i kyrkan; 2:o 25/10 med Anna Hansdotter, bonddotter från Gebbelby Storgård, f. där 1739, som änka omgift med nästföljande.

Elias Henriksson, bondson från Bro Västergård, f. där 1747, bonde 1780 genom gifte med ovannämnda Anna Henriksdotter, som dog 30/10 1796. Elias var 1801 nämndeman vid lagmanstinget, skrevs som bonde ännu 1808, fastän "unga bonden", styvsonen nedan, långt förut hade bort tillträda sitt fäderne, och levde till 18 . Gift 2:o 1797 med Maja Johansdotter, f. 1749.

Erik Ersson, Erik Henrikssons son, f. 1767 på Glamsbacka. Gift i juli 1793 med Lena Carlsdotter, bonddotter från Skriks i Finby, f. 1770, d. 18 .

I komm.boken 1796-1802, p. 389 nämnda mor Maja Johansdotter, f. 1749-ab97. Vems hustru resp. änka?

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.