GROPEN, senare GROP,

enstaka hemman bildade åtminstone i utmarken en samfällighet med det senare under Horsbäck lagda Västanby, ursprungligen kallat Bölsby. Gropen heter 1540-57 Sockaböle, Sockeby, Sockböle, Söckeböle, Soukeböle, Sockbölle, men växelvis ses det senare allenarådande namnet Gropen allt från 1547. Hemmanet bar liksom Bölsby 1 1/2 skattmark, men stångtalet var 1570 12 för Gropen och 9 för Bölsby-Västanby, 1623 9 för Gropen och 6 för grannen. Som bönder antecknas:

Matts Persson 1540-43

Jacob Persson 1547-56, nämndeman 1551

Olof Pålsson 1557

Bertel Jacobsson 1558 (i tiondelängden)

Bertel Persson 1558-59 (i matskottslängden)

Bertel Olsson 1561-66

Erik Bertelsson 1570-92

Michel Eriksson 1600-1613

Simon Eriksson 1619

Henrik Eriksson 1623-36

Simon Sigfridsson 1645

Jacob Henriksson 1647-50

Simon Henriksson 1656-81, med hustru Beata

Henrik Henriksson 1687-93, med hustru Lisa

Ännu år 1695 var hemmanet i jordeboken angivet som skatte, men dess ränta förmedlades då från 21:11:9 3/5 smt till , och därvid överfördes det till kolumnen krono. Vid en rättegång 1761 om rätt till skatteköp anfördes stridiga meningar om vad som hade skett under 1690-talets hungerår: hade hemmanet legat öde innan det något före år 1700 upptogs av en Pojo-bo, och hade denne trätt till som en främling eller var hans syskonbarn till den föregående bebyggaren? Därav berodde huruvida skatterätten skulle anses bibehållen eller icke. Häradsrätten förklarade hemmanet som krono, men bonden vädjade till lagmansrätten. Rusthållaren på Langansböle, varunder Gropen låg som augment, ville hävda dess krononatur för att själv kunna lösa in skatterätten och så vinna äganderätt över augmentet.

Erik Jöransson från Ytter-Västerby i Pojo socken skall ha blivit bonde här före år 1700, är mantalsskriven som sådan ännu 1712; hans hustru Kirstin levde efter ofreden kvar som mor till den dåvarande bonden, torde varit född omkr. 1669, ty hon är sannolikt den 62-åriga hustru från Gropen, som 16/5 1731 begrovs i kyrkan.

Hans Eriksson, de föregåendes son, f. 1691, bonde 1719-44; hustru Anna Johansdotter, f. 1705, död som änka 1757, begrovs 13/2 i kyrkan.

Matts Hansson, f. 1730, de föregåendes son, 1751 mantalsskriven som bonde, utan hustru, men med systrarna Stina och Anna.

Jöran Jöransson, f. 1722 på Ekerö i Pojo, död 1803, kom till hemmanet genom gifte med ovannämnda Stina Hansdotter, f. 1730 (enl. kommunionboken, men antagligen äldre, emedan hon saknas i 1730-talets doplängd, där brodern Matts anges döpt 20/12 1730), död 1789; Jöran . Jöran nämnd som bonde ännu 1782.

Johan Jöransson, den föregåendes son i första giftet, f. 1754 på Grop, död 18 ; hustru Sara Hansdotter, f. 1756 som bonddotter på Torsö Östergård, d. 18 . Johan bonde 17 och ännu 1808.

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.