BÖLSBY, VÄSTANBY, VÄSTERBY

var de växlande namnen på ett väster om Horsbäck beläget, därifrån sannolikt under medeltidens slutskede utgånget nybygge, 1540-1623 belagt med 1 1/2 skattmark; dess byamål angavs 1670 till 9 stänger jord, 1623 till 6 stänger, mantalet 1623 till 1/2. Det innehades 1540-43 av utbysmän, troligen likaså in på 1560-talet, ty det saknas i längderna över de till kronan indragna kyrkoskatterna tills det 1564 framträder som ett fjärde hemman i Horsbäck by, 1564-66 brukat av en änka Margaret (även Mariett), 1570-92 av Anders Mårtensson1 (jämför sid. ). 1600-1601 låg det "slet i öde", och det synes ha förblivit så, är sannolikt det 1619 nämnda "Lille Hårsbeck" varom skrevs: "Ehr aldeles ödhe - ingen brukar ägorne". I 1623 års jordebok står det likaså som öde, men med ett nytt bondenamn, Matts Persson, som vittnar om att en kortvarig ödesbrukare har försökt taga upp det. Under samma namn återkommer det i ödeslängderna fram till 1706, men med mantalssiffran mellan 1645 och 1662 minskad från 1/2 till 1/3 - ett försök att göra lägenheten mera lockande för odlare. Från 1687 till 1701 antecknas att ödesjorden är arrenderad under Ekenäs ladugård, och därunder förblir den in på 1860-talet, senast från 1730-talet brukad av torpare, som blir mantalsskrivna först från seklets mitt men ses tidigare i kyrkans böcker:

1 Om namnet Anders Mårtenssons förekomst även i Kärrby 1571, se sid. .

En icke namngiven 69-årig änka från Västanby torp begrovs i kyrkan 16/5 1736.

Henrik, 32-årig torpare i Västanby, begrovs 6/2 1737 i kyrkogården.

Henrik Henriksson, med hustru Maria överst på skrivsidan i 1723-38 års kommunionbok, lät med Maria Nilsdotter döpa barn 9/1 1739 och 18/9 1741 (Lena, Lisbeta); hade faddrar från Ladugården, Glamsbacka och Gropen.

Henrik Johansson, med hustru Anna Andersdotter, lät 16/5 1736 och 17/2 1745 döpa barn (Anna, Johan); hade faddrar från Gropen, Kurby och Horsbäck. Saknas i kommunionboken.

Erik Eriksson lät 23/1 1738 med hustru Carin Johansdotter döpa en son Henrik (8/2 1736 begrovs ett 7 veckor gammalt "Westerby Erics barn"); med hustru Carin Mattsdotter, f. 1720, d. 1777, lät han döpa barn 7/4 1745 Erik) och 19/7 1747 (Jacob). Båda föräldrarna mantalsskrivna 1751-65.

Jacob Eriksson, den föregåendes son, enligt kommunionboken född på Västanby torp 1745, enligt doplängden 1747, d. 18 ; gift senast 1773 med Maria Henriksdotter, f. 1752 i Karis, d. 18 .

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.