TRÅNGSUND

ses 1540 och ett årtionde därefter fördelat på två enstaka hemman:

Vesthertrongsund, under 1/2 skattmark,

Östhertrongsund, under 1 skattmark,

men senare och fram till 1623 förenas de till ett byalag under 1 1/2 skattmark, med två hemman, av vilka dock det mindre kort efter 1601 fortgående ligger öde för att omsider försvinna ur böckerna. Byamålet, 9 stänger, är i proportion till skattetalet för hemmanen satt till 6 resp. 3 stänger, oförändrat från 1670 till 1623. Bebyggarna:

Östertrångsund

Hans Larsson 1540-65

Anders Hansson 1566-88, vittnade 1590 om röveri övat av krigsfolk.

Mårten Andersson 1592-1618; 1622 i tingssak.

Matts Mårtensson 1623-50

Henrik Mattsson 1654-72, med hustru Valborg 1654-, hon som gammelmor t.o.m. 1681.

Hans Henriksson 1676-, fick 1683 en tingsattest om sin lilla vattenkvarn (s.), som 1687 förstördes av vådeld. För kvarnställets skull uppstod en tävlan om hemmanet: Carl Billsten ville där bygga en masugn, men inspektor Herman Thim på Söderby förekom honom genom att 25/2 1689, när Hans var död, av hans änka Margeta Samuelsdotter (nämnd som hustru 1687) tillhandla sig hemmanets skatträttighet för 112 daler kmt och en ko - varav det mesta åtgick till att betala skatterester. Trångsund åtföljde därefter - med ett här nedan berört avbrott under ett årtionde från 1712 - Söderby under växlande ägare, och bönderna här fick ställning av landbönder. Den kvarn under Söderby, som senare omtalas, måste vara den vid Trångsund återuppbyggda, 1710 belagd med 1/4 tunna i tull.

Västertrångsund

Jöns Andersson 1540-43

Sigfrid Persson 1549-52

Sigfrid Andersson 1553-59 1

Christer Andersson 1561-88

Eskil Christersson 1592, står 1593-94 bland oförmögna som förskonas med halv gärd. Behållen i 1601 års jordebok, men i tiondelängden s.å. med talet 0 för råg och korn, därefter borta ur längderna. 1618 anges i Trångsund finnas ett hemman som legat öde i 30 år (jfr Svartbäck!) - "ingen brukar ägorna".

Tomas Eriksson står 1623 som jordeboksnamn för ödeshemmanet, en i ödeslängder 1632-34 står det under Eskil Christerssons namn, 1635-45 ånyo under Tomas Erikssons.

1 I tiondelängderna 1558-59 står Erik Sigfridsson.

Hans Hansson 1693, med hustru Beata.

Tomas Jöransson 1699-1710, med hustru Kirstin 1706-10.

Henrik Johansson, bonde enligt 1712 års tiondelängd, likaså i den ryska skattelängden 1719, men saknas i mantalslängden 1712, som endast upptar två inhyses kvinnor. - En Johan Johansson från Björnböle, som 1776-78 försökte att frånvinna dåvarande ägaren av Trångsund, Johan Hisinger, skatterätten till hemmanet, uppgav att hans morfars far - ej namngiven - "tog upp det i ödesmål i stora peståren och löste skatterättigheten" och att det efter denne länge ägdes, brukades och beboddes av morfadern, Johan Skytt, tills han kort efter "stora ryska fejden" blev olagligt fördriven därifrån. Yrkandet stöddes av vittnesmål, till sitt innehåll något vaga, men tillbakavisades av rätten under hänvisning till meddelade lagfarter. Ingen identifiering av de av käranden nämnda personerna försöktes, men hans morfars far kan inte ha varit någon annan än den 1712-19 som bonde antecknade Henrik Johansson; en kontributionslängd från slutet av den ryska tiden visar i hans ställe namnet Johan.

Josef Mattsson, enligt 1723 års kyrkbok "bortflydt" jämte en dotter; tiondelängden 1724 upptar "Josef eller Matts" - Matts nämnd nedan.

Matts måg (måg till föregående) 1724, med hustru Maria.

Johan Henriksson 1726-35, d. 1735, begraven i kyrkan 9/4; hustru Brita, 1729-34.

Henrik Johansson, den föregåendes son, f. 1715, d. 1737, begr. i kyrkan 18/12, bonde 1735-37; hustru ?

Johan Mattsson, f. 1715, bonde 1738(?)-77, från 1771 endast på Västergård, som på nytt blev en särskild lägenhet; död 13/4 1786. Gift 1:o senast 1744 med Carin, död 1766, begraven 2/11 i kyrkan; 2:o 24/7 1768 med Carin Johansdotter, f. 1739, död 16/2 1775.

Östergård

Johan Johansson (Johan Mattssons son), f. 1753, d. 13/3 1799, bonde 1782-99, brukade från 1791 hela Trångsund; gift 177 med Christina Eriksdotter, f. 1752 i Barsgård, bodde som änka kvar i Trångsund, förestod hemmanet 1800.

Västergård

Henrik Henriksson, f. 1737, d. 1790, bonde 1771-90; gift 1/11 1762 med Karin Jacobsdotter, f. 1739 i Stor-Barsgård, som änka kvar i Trångsund, d. 1807.

Hela Trångsund hemman

Carl Mattsson Öhman, bondson från Halstö, f. där 1764, utverkade vid tinget 24/2 1800 vitesförbud mot åverkan på sitt ägande Trångsund hemman; flyttade 1805 till Dalkarö enligt anteckning i kommunionboken, men är ej införd där. Gift med Stina Ersdotter, f. 1752.

Elias Holmström, f. 1773 i Tenala, bonde 1805-10; d. 1810. Gift med Brita Henriksdotter, f. 1763 i Pojo, d. 1809. Elias skriven som landbonde.

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.