Event calendar

Inga händelser på kommande

Snappertunadagen

04 Augusti 2018, 10:00 - 14:00

Liksom tidigare år medverkar vi i Snappertunadagen den första lördagen i augusti kl. 10-14. I år säljer vi vår plats- och ortnamnsbok Snablon och Dövlan.

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.