Föreningens sommarutfärd

03 Juli 2022 kl. 09.30–16.30

Snappertuna Fornminnesförenings sommarutfärd går i år till sanatoriet i Pemar och Bjärnå hembygdsmuseum. Anmäl dig senast den 17 juni.

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.