Föreläsning: Soldat- och dragontorp i Snappertuna

30.09.2023 kl. 14.00 – 16.00
Projekt soldattorp berättar om soldat- och dragontorp i Snappertuna och vem som bodde i dem före 1809.

Plats
Sockenstugan
Snappertuna Kyrkväg 87,
10710 Snappertuna
Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.