Event calendar

Inga händelser på kommande

Fornminnesföreningens tre senaste ordförande var alla på plats på Forngårdsdagen 2016. Fr. v. Rolf Wessman, Kaj-Mikael Wredlund, Joakim Högström

Utfärd till Fagervik

14 Augusti 2018, 18:00 - 20:00

Tisdagen den 14 augusti möts vi kl. 18 vid Fagervik café (Fagerviksvägen 1135) varefter vi blir bjudna på guidning runt Fagerviks gårds bruksmiljö. Efter guidningen håller caféet öppet.

Anmälan tas emot av föreningens sekreterare Diana Nyberg, (040 540 28 35) eller av Joakim Högström (johogstr@hotmail.com, 040 763 7063) senast den 7.8.2018. Är någon i behov av skjuts ordnar vi samåkning. Även Snappertuna Krigsveteraner är inbjudna till denna utfärd.

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.