Event calendar

Inga händelser på kommande

Utfärd till Kaptensbostället

05 Juli 2018, 14:00 - 17:00

Fornminnesföreningens medlemmar är inbjudna att delta i Krigsveteranernas utfärd till Kaptensbostället i Dragsvik den 5 juli kl. 14.00. Anmälningar tas emot av Joakim Högström (johogstr@hotmail.com, 040 763 7063) senast den 25 juni, då ni också får detaljerad information om praktiska arrangemang kring besöket.

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.