Event calendar

Inga händelser på kommande

Fornminnesföreningens tre senaste ordförande var alla på plats på Forngårdsdagen 2016. Fr. v. Rolf Wessman, Kaj-Mikael Wredlund, Joakim Högström

Forngårdsdagen 2018

10 Juni 2018, 12:59 - 15:00

Forngårdsdagen firas söndagen den 10 juni kl. 12-15. Liksom ifjol inleds dagen med en kort andakt. Årets utställning har Forngårdens byggnader som tema. Snappertuna fornminnesförening håller för dagen öppet Café Einar.

Snappertuna Fornminnesförening r.f.- en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.